Mediation

MEDIATION: DE WEG NAAR VREDE EN HERSTEL

 

NIET BITTER MAAR BETER!VAN VERWIJT NAAR VERZOEK
VAN VERLEDEN NAAR TOEKOMST!

 

Waarom mediation?

Overal waar mensen met elkaar leven en werken, ontstaat op enig moment wrijving en irritatie. Normaal gesproken is dat geen probleem en hoeft dat niet tot schade te leiden. Maar in sommige gevallen blijft de onvrede verder smeulen, waarbij het vertrouwen steeds verder kapot gaat, en de achterdocht groeit.

Soms ontaardt de onvrede  in een conflict, en staan de onderlinge verhoudingen ineens onder grote druk. De aanleiding voor een dergelijk conflict is vaak iets kleins. Een bepaald woord, een bepaalde blik of gedraging van een collega of familielid kan daarbij de spreekwoordelijke druppel vormen, waardoor de vlam in de pan vliegt. Er is dan al veel voorafgegaan aan de uitbarsting, waar niet of niet voldoende over gesproken is. We noemen dat “ijsberg-conflicten”: wat je ziet van een conflict is vaak maar een klein deel van wat er onder de oppervlakte speelt tussen mensen.

Wanneer je alleen dat deel van de situatie aanpakt dat boven het water uitsteekt, zal het conflict nooit echt opgelost worden. Immers, onderliggende issues als teleurstelling, achterdocht en wantrouwen, negatieve ervaringen, blijven dan onbesproken – en vormen de voedingsbodem voor de volgende escalatie.

Met mediation gaan we de diepte in en gaan we op zoek naar wat er zich onder de oppervlakte bij die ijsberg bevindt. Waarom ben je gekwetst of teleurgesteld? Wat is er gebeurd waardoor de eerste keer dat vertrouwen beschadigd is geraakt? Op welke manier kan die ander ervoor zorgen dat je wel weer vertrouwen krijgt in de verdere samenwerking? Wat heb jij nodig om weer op een goede manier vooruit te kunnen gaan?

Wanneer partijen samen met de mediator zoeken naar de oplossing voor de issues die daarbij naar boven komen, kan er eindelijk weer een gezonde basis gelegd worden voor de toekomst. De nieuwe inzichten en afspraken kunnen daarbij zo nodig worden vastgelegd.

Mediation heeft een aantal belangrijke voordelen boven bijvoorbeeld een weg langs de rechter, onder meer:

  • Partijen bepalen zelf de uitkomst van de mediation
  • Geheimhouding over alle zaken die besproken worden
  • Toekomstgericht
  • Aandacht voor behoud en herstel van elkaars goede naam en van onderlinge verhoudingen
  • Gelijkwaardigheid van partijen
  • Beperking van de kosten en redelijke tarieven.