Mr. Lineke Blijdorp

“Nadat Mr Blijdorp in 1997 was afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden in Franse Taal- en Letterkunde, rondde zij in 1998 haar studie Nederlands Recht aan diezelfde Universiteit af.

Begin 2000 werd Mr Blijdorp bij de rechtbank Dordrecht beëdigd als advocaat. In de jaren die volgden ontwikkelde zij zich tot een veelzijdig en gedreven advocaat, en was zij werkzaam binnen verschillende kantoren. Eind 2005 vestigde zij haar eigen kantoor in Culemborg, en met ingang van 1 januari 2017 houdt Mr Blijdorp kantoor in Leerdam.

De nadruk in deze praktijk ligt op het asiel- en vreemdelingenrecht enerzijds, en mediation en arbeidsrecht anderzijds. Jarenlang stond Mr Blijdorp vooral vluchtelingen bij die afkomstig waren uit de voormalige Sovjet-Unie (met name Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, de Russische Federatie en Oekraïne).  De afgelopen jaren heeft zij zich verder gespecialiseerd in de asielzaken van zogenaamde bekeerlingen: dat zijn mensen die vaak afkomstig zijn uit moslimlanden, en die zich hebben bekeerd tot het christendom. In veel landen leidt dit tot problemen en vervolging. Probleem in deze zaken is meestal dat de IND niet gelooft dat de betreffende vluchteling “echt bekeerd” is, zodat veel zaken om die reden worden afgewezen. Het verlenen van bijstand aan deze groep vereist een bijzondere affiniteit met de materie, maar ook specialisatie van de kennis die hierbij nodig is.

Naast haar werk als asieladvocaat, is mr Blijdorp actief als mediator, in het bijzonder in en rond kerkelijke instellingen en organisaties, waarbij zij zich inzet voor vrede en voor herstel van relaties. Indien herstel van de verhoudingen niet meer mogelijk is, dan wordt op een eerlijke en fatsoenlijke manier gezocht naar het beëindigen van werk-/ dienst- of samenwerkingsverbanden. Altijd met respect voor alle betrokkenen, en vanuit het streven om elkaar over en weer niet nodeloos stuk te maken”.

Mr Blijdorp bekleedt diverse bestuursfuncties. Tot slot is zij zeer actief als spreker en trainer in kerken, kerkelijke instellingen en organisaties, en diverse business groepen

Neem contact op met mr Blijdorp via 0345 53 5358 of per email ljblijdorp@gmail.com

Nevenfuncties

 • Oprichter en bestuurder bij Stichting Lineke Blijdorp Ministries
 • Bestuurslid CBMC (organisatie voor christen-ondernemers)
 • Bestuurslid Stichting Destined to Reign
 • Bestuurslid Stichting Hij Leeft Zending
 • Kernteamlid FMF (Friends for Ministries and Fellowship)
 • Auteur, spreker en trainer Excellent Spreken, bij Stichting Lineke Blijdorp Ministries 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
 • Werkgroep Rechtshulp Vreemdelingen (WRV)
 • Werkgroep Rechtshulp Vluchtelingen (WRV)
 • Stichting Migratierecht (voorheen FORUM)                                     
 • CROWN Companies Nederland (CBMC)

Voorheen:

 • Secretaris VVD Leerdam
 • Bestuur Stichting Merkaz, gemeente  Utrecht
 • Voorbereidend bestuur M3 Jeugdwerk, gemeente Leerdam
 • Voorzitter Adviescommissie wetgeving Vreemdelingenrecht NOVA
 • Commissie Rechtshulp Raad van Toezicht Arrondissement Arnhem
 • Werkgroep Invoering KEI
 • Contactpersoon Advocatuur op Aanmeldcentrum Zevenaar en landelijk (ACCA)
 • Commissie Medisch Advies, met IND en Raad voor Rechtsbijstand
 • Commissie Afstemming Proces Asiel (=directie-overleg met IND, RvR, COA)Ketenpartner Overleg AC Zevenaar
 • Periodiek Tripartite Vreemdelingen-Overleg, met de directie Rechtelijke Macht en het kantoor Landsadvocaat
 • Landelijke klankbordgroep Advocatuur en Rechtelijke Macht inzake Nieuwe Zaaksbehandeling
 • Oprichting Nederlands Netwerk Christen Advocaten