Mediation in de kerk

Ook binnen christelijke en Joodse instellingen ontstaan conflicten tussen mensen. Hoewel dat vaak verdrietig is voor de betrokkenen, is het niet verrassend. Mensen zijn mensen, en mensen raken soms teleurgesteld. De Bijbel toont ons tal van mensen die samen dezelfde God willen dienen, daarin hun best doen, en het toch op enig moment met elkaar aan de stok krijgen.

Zaken die spelen kunnen onder meer zijn:

  • Arbeidsconflicten, bijvoorbeeld  tussen een kerkenraad/bestuur en een voorganger/rabbijn, of andere werknemers;
  • Autoriteit: wie is de baas en wie niet?
  • Conflicten over financiële verplichtingen die worden aangegaan (bv met betrekking tot een gebouw of een werknemer)
  • Persoonlijke conflicten of scheef gegroeide verhoudingen.

Dit soort conflicten doet niet af aan de inzet van de betrokkenen voor het werk in de kerk, aan hun geloof en aan hun overtuiging. En, wat nog belangrijker is, die conflicten hoeven geen belemmering te zijn voor een succesvol en nieuw begin! Kerk mediation kan hierin van grote waarde zijn. Allereerst omdat door middel van deze mediation in veel gevallen herstel en verzoening mogelijk blijkt te zijn.

In de meeste situaties willen mensen wel verzoening. Niemand houdt van ruzie, we zoeken als mens altijd naar harmonie. Maar: verzoening is hard werken en komt niet vanzelf.

Verzoening is vaak pas mogelijk wanneer  de problemen echt uitgepraat en opgelost zijn. Al te vaak wordt er gezegd “je moet elkaar vergeven en nu gaan we verder”. Daar moet je het dan maar mee doen. Maar,  wat als je nog steeds boos bent of verdrietig over onrecht dat je is aangedaan? Of wanneer je ten onrechte bent beschuldigd van zaken die niet kloppen? Dan is vergeven en verdergaan alsof er niets gebeurd is, vragen om nieuwe problemen en teleurstellingen. Wanneer issues niet zijn aangepakt, en er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt voor de toekomst, liggen nieuwe escalaties snel weer op de loer. Het is dus essentieel om letterlijk met elkaar schoon schip te maken.  Bijbelse principes kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Mediation kan daarbij een belangrijk instrument zijn. Mede op basis van gezamenlijke normen en waarden kan door betrokkenen samen met de mediator gewerkt worden aan een nieuw begin, met nieuwe afspraken en een nieuwe toekomst. In het ene geval zal een dergelijk nieuw begin te realiseren zijn in 2 of 3 sessies, in andere gevallen zal het misschien 8 of 10 gesprekken kosten. Maar vergeet niet: wanneer beide partijen zich willen inzetten, is er altijd een nieuw begin mogelijk!

Zelfs wanneer één van de partijen in het uiterste geval besluit te vertrekken, zal dat (in de meeste gevallen) voor mensen aan beide kanten niet afdoen aan hun geloof en aan hun wens om opnieuw bij een kerkelijke gemeente of groep te behoren. Met andere woorden: je blijft deel uitmaken van die ene grote familie.

Daarom is het altijd van belang om, wanneer je in een dergelijke conflictsituatie besluit uit elkaar te gaan, dit op een waardige manier te doen. “

Waardig” wil in dit geval onder meer zeggen: elkaars reputatie niet kapot maken, de zaken niet per se in de media willen uitvechten, vooruit kijken, en wellicht zelfs op termijn werken aan herstel en verzoening. Ook in een dergelijke situatie kan het nuttig zijn om mediation in te zetten zodat zaken op een correcte manier, met zo min mogelijk schade voor alle betrokkenen, kunnen worden afgewikkeld.