Asielrecht

Een vluchteling is iemand die wordt vervolgd vanwege bijvoorbeeld zijn geloof, etnische afkomst, politieke keuzes, geaardheid. Nederland biedt mensen die worden vervolgd vanwege één of meerdere van deze gronden, bescherming, helaas blijkt dat in de praktijk niet zo soepel te verlopen. De asielaanvragen worden beoordeeld door de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst).

Asielzoekers weten vaak bij aankomst in Nederland niet wat van ze verwacht wordt. Mensen kennen de procedures en wetten van Nederland niet. Dat kan al snel schadelijk zijn, omdat alle zaken die van belang kunnen zijn direct in het begin van een asielprocedure naar voren moeten worden gebracht. Dit geldt ook voor documenten, bewijsstukken, persoonsgegevens.

Een aanzienlijk deel van de mensen die asiel aanvragen zijn getraumatiseerd door alle dingen die ze in de maanden of zelfs jaren daarvoor hebben meegemaakt. Ze kunnen daardoor soms niet goed gestructureerd hun verhaal doen, of kunnen zelfs helemaal niet vertellen over de dingen die ze hebben meegemaakt. Toch vraagt de wet ook van deze groep mensen dat ze direct alle relevante zaken naar voren brengen in hun nader gehoor.

Juist in die situaties is het van belang dat een asielzoeker wordt bijgestaan door een advocaat. Een advocaat die wel weet hoe de wetgeving in elkaar zit, en die de asielzoeker vanaf het eerste moment in de procedure kan bijstaan en adviseren.

Het verkrijgen van een asielstatus vereist vaak een jarenlange juridische strijd via procedures bij de IND, de rechtbank, de Raad van State en zelfs – indien noodzakelijk – bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.