Bijzondere successen

Vladimir uit Kazachstan

Jarenlang was Vladimir werkzaam geweest binnen de Kazachse overheid, hij had inmiddels een hoge militaire rang bereikt. Vanuit zijn functie was Vladimir ook enkele jaren gestationeerd geweest in één van de buurlanden. Op enig moment deelden zijn superieuren Vladimir mee dat hij in het betreffende buurland moest gaan spioneren en verslag moest uitbrengen aan de overheid in Kazachstan. Men ging er vanuit dat hij toch wel veel contacten had in het buurland en op die manier gemakkelijk aan de gewenste informatie zou kunnen komen. Vladimir heeft dit geweigerd. Vanaf dat moment werd het leven van hemzelf en zijn gezin een hel. Invallen in huis, meerdere malen meegenomen naar de politie, intimidatie en vernederingen voor Vladimir en zijn vrouw, en een duidelijke conclusie: ze zouden sterven als ze niet zouden vluchten. Vladimir en zijn vrouw hebben een serie interviews gehad bij de IND om hun uitgebreide verhaal zo gedetailleerd mogelijk naar voren te brengen. Uiteindelijk heeft dit in 2011 geleid tot de verlening van een verblijfsvergunning voor het gezin.

Alexander uit Ingoesetie

Alexander en zijn vrouw zijn afkomstig uit Ingoesetie, een deelrepubliek in de Russische Federatie die dichtbij Tsjetsjenië en Dagestan ligt. Alexander wordt vervolgd door de lokale autoriteiten vanwege vermeende betrokkenheid bij de dood van een magistraat. Hoezeer Alexander ook uitlegt dat hij hier niets mee te maken heeft, men wil naar hem niet luisteren. Alexander wordt maandenlang in detentie gehouden, en in die tijd zwaar gemarteld. Uiteindelijk heeft hij met de hulp van derden kunnen vluchten en is hij met zijn gezin aangekomen in Nederland. De asielaanvraag van het gezin wordt afgewezen: de IND gelooft het hele verhaal van Alexander wel, maar stelt dat hij zich wel veilig kan vestigen in andere delen van Rusland. Alexander en zijn vrouw zijn het met dit besluit niet eens en hebben via hun advocaat beroep ingesteld. De rechtbank heeft dit beroep begin 2012 gegrond verklaard, en daarmee Alexander en zijn vrouw in het gelijk gesteld, waarna de IND alsnog aan Alexander en zijn vrouw een asielvergunning heeft verleend.

Beter laat dan nooit!

Reza uit Iran, gevlucht vanwege zijn bekering

Reza is een jonge Iranier, die in Iran zich heeft bekeerd tot het christendom. Die bekering viel bij de Iraanse overheid niet in goede aarde, ook niet zo verrassend want op een bekering naar het christendom staat de doodstraf. En die doodstraf wordt ook met regelmaat in Iran uitgevoerd, meestal door ophanging.  Reza  gedwongen was zijn land te verlaten. Via Spanje kwam hij aan in Nederland.

In Nederland werd in eerste instantie een Dublinclaim gelegd bij Spanje: op grond van de Europese Dublinverordening was niet Nederland maar Spanje verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag van Reza.  Uiteindelijk bleek het niet mogelijk voor Nederland die claim door te zetten en was Nederland gehouden de aanvraag van Reza zelf in behandeling te nemen. Tijdens de beoordeling van de aanvraag werd getoetst of de bekering van Reza aannemelijk was, en of hij ook in Nederland betrokken was bij een kerk en kerkelijk leven. Dit alles werd geloofwaardig bevonden, en daarmee ook de vrees voor vervolging en ophanging in Iran. Aan Reza werd na een periode van angst en onzekerheid eindelijk een verblijfsvergunning asiel verleend door de IND.

Ali uit Syrie, vervolgd vanwege deelname aan de oppositie-demonstraties

De Syrische autoriteiten hebben het voorzien op Ali, nadat hij meerdere malen de enorme demonstraties heeft bijgewoond, gericht tegen het regime van President Assad. Ali werd vervolgd en  mishandeld en heeft uiteindelijk zijn land enige tijd geleden kunnen verlaten. De behandeling van Syrische zaken heeft ruim een jaar stilgelegen vanwege de onzekere situatie in Syrie. Inmiddels werd de zaak van Ali beoordeeld en werd aan hem alsnog een asielvergunning  verleend!

NB:  bovengenoemde verhalen komen voort uit bestaande dossiers; de namen van de betreffende asielzoekers zijn met het oog op veiligheid en privacy aangepast.