Klantenregeling

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening..

INTERNE KLACHTENREGELING

Ontevreden over onze dienstverlening? Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat U ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze interne klachtenregeling geeft uitleg wat U dan kunt doen.

U kunt zich ook wenden tot de externe klachtenfunctionaris van ons kantoor: Advocaat mevrouw Mr A.G. Ouwejan uit Breukelen (Guarda Advocaten, telefoon 0346- 250042).

Onze interne klachtenregeling

Wanneer U ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij U Uw bezwaren eerst voor te leggen aan Uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Wij zullen in overleg met U zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan U bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt U een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat U Uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor U open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft  gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons  kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat U vindt dat U recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt U alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer U de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij U schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Het adres van de Geschillencommissie

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag.

Raad van de Orde, van de Orde van Advocaten

Mocht U van mening zijn dat Uw advocaat zich niet op een juiste wijze heeft gedragen in de behandeling van Uw zaak en/of mocht U van mening zijn dat dit tuchtrechtelijk verwijtbaar is, dan kunt U Uw klacht voorleggen aan de Deken van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam. De Raad van Toezicht neemt geen beslissing in geschillen aangaande schadeclaims en/of vorderingen.